Plugin

Shop Plugin uy tín. Các plugin được mình mua chính thức từ nhà cung cấp với licensen litetime có thể active trên nhiều Website. Giá trên shop của mình là giá active cho một Website. Không bàn giao key license, chỉ active qua ultraview hoặc teamview.