Crocoblock Package - Bộ addon cho elementor mạnh mẽ và đa dụng
200.000 
Elementor Pro - Trình xây dựng trang kéo thả phổ biến nhất hiện nay
250.000 
Astra Pro + Astra Premium Sites Lifetime
199.000 
ElementPack Pro - Addon tốt nhất dành cho Elementor
150.000 
Rabbit Loader - Tăng tốc Website WordPress, PageSpeed trên 80
299.000 
Rank Math SEO Pro - Plugin hỗ trợ SEO tốt nhất
99.000 
Ultimate Post Kit Pro - Tạo các Widget Blog Post đẹp cho Elementor
99.000 
iTheme Security Pro - Bảo mật Website WordPress tốt nhất hiện nay
99.000 
Bricks Builder - Trình dựng trang hỗ trợ kéo thả, tốc độ nhanh chóng
99.000 
Wp Hide - Ẩn mã nguồn, theme, plugin trên DevTools
99.000 
Permalink Manager Pro - Kiểm soát, thay đổi, quản lý cấu trúc đường dẫn
99.000 
NotificationX Pro - Plugin hiển thị thông báo, hỗ trợ marketing mạnh mẽ
99.000